PROGRAM ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018

DODAJ WYDARZENIE DO KALENDARZA 2018-06-13 10:00:00 2017-06-16 20:00:00 Europe/Warsaw ŚWIATOWE DNI MORZA Światowe Dni Morza Polska, Szczecin Światowe Dni Morza xxx@xxx.plGłówne wydarzenie Wydarzenia towarzyszące Wydarzenia towarzyszące
WSTĘP OTWARTY

Przyjazd oficjalnych delegacji do Szczecina

8:00 – 19:00
Rejestracja uczestników Światowych Dni Morza 2018

Żaglówkami po Odrze
/jedynie na zaproszenie/

19:30
Koncert w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie /jedynie na zaproszenie/

Główne wydarzenie Wydarzenia towarzyszące Wydarzenia towarzyszące
WSTĘP OTWARTY

8:00 – 17:00
Rejestracja uczestników Światowych Dni Morza 2018

10:00
Ceremonia otwarcia
Światowych Dni Morza 2018

  • Widowisko artystyczne i pokaz multimedialny
  • Wystąpienie otwierające Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Wystąpienie otwierające Pana Kitacka Lima, Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. International Maritime Organization, IMO)
  • Family photo

Dni otwarte i targi edukacyjne akademii morskich i szkół żeglugowych

Targ rybny i prezentacja polskich przetwórców rybnych. Promocja Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.

11:00
Prezentacja oficjalnego filmu "Polska Morska"

11:15
– Przerwa

11:30
Panel dyskusyjny I – GREEN AND SMART SHIPPING

11:30
Dyskusja wysokiego szczebla na poziomie ministrów z udziałem Sekretarza Generalnego IMO /zamknięte wydarzenie/

13:00
– Przerwa lunchowa

14:00
Panel dyskusyjny II – BIG DATA AND CYBER SECURITY IN SHIPPING

Spotkania G2G (spotkania międzyrządowe)

15:30
– Przerwa

15:45
Panel dyskusyjny III – SHIPPING IN THE FACE OF THE NEW TRANSPORT ROUTES

Spotkania G2G (spotkania międzyrządowe)

19:00
Uroczysty obiad wydany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /jedynie na zaproszenie/

Główne wydarzenie Wydarzenia towarzyszące Wydarzenia towarzyszące
WSTĘP OTWARTY

8:00 - 10:00
Rejestracja uczestników Światowych Dni Morza 2018

10:00
IV panel dyskusyjny – THE FUTURE OF MARITIME LABOUR MARKET

SEA PORTS ON THE ROUTES OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE – DEBATA WYSOKIEGO SZCZEBLA MINISTRÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA GOSPODARKĘ MORSKĄ I ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I CHIN (FORMAT "16+1")

TARG RYBNY I PREZENTACJA POLSKICH PRZETWÓRCÓW RYBNYCH. PROMOCJA PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBY 2014-2020

11:30
Prezentacja polskiego potencjału portowego i stoczniowego

12:00
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018

  • PRZEMÓWIENIE Pana Kitacka Lima, Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej
  • PRZEKAZANIE POLSCE TROFEUM PRZEZ SEKRETARZA GENERALNEGO IMO
  • PRZEKAZANIE FLAGI ŚWIATOWYCH DNI MORZA REPUBLICE KOLUMBII
  • PRZEMÓWIENIE przedstawiciela Republiki Kolumbii
  • PODSUMOWANIE ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018 przez Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13:00
– PRZERWA LUNCHOWA

OTWARCIE VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO

15:00
WIZYTA STUDYJNA W TERMINALU LNG IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU

15:00
WIZYTA STUDYJNA W PORCIE SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

19:00
PRZYJĘCIE WYDANE PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ /jedynie na zaproszenie/

Główne wydarzenie Wydarzenia towarzyszące Wydarzenia towarzyszące
WSTĘP OTWARTY

WYJAZD OFICJALNYCH DELEGACJI ZE SZCZECINA

VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku

Podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie planowane jest poruszenie zagadnień związanych z trendem stale rozwijanych, przyjaznych środowisku "zielonych" technologii. Dotyczy to choćby wykorzystania mniej emisyjnych lub nieemisyjnych rodzajów paliw dla statków, takich jak gaz LNG czy odnawialne źródła energii. W kontekście postanowień dotyczących przewożenia wód balastowych należy zastanowić się również nad ewentualnymi kolejnymi "zielonymi" rozwiązaniami, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

Statki przyszłości będą budowane prawdopodobnie z uwzględnieniem dotychczasowych trendów, ale również w kontekście pojawiających się coraz nowszych technologii. Pojawia się pytanie, czy zostanie utrzymana tendencja budowania coraz większych jednostek, a może wykorzystania nanotechnologii, aby efektywniej wykorzystać przestrzeń na statku. Dodatkowo temat jest doskonałą okazją do poruszenia kwestii związanych z budową bezzałogowych statków oraz wykorzystaniem robotyki.ZAMKNIJ

Big data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze

"Big data" to termin, który na stałe wszedł do użycia. W najbardziej ogólnej definicji oznacza znaczną, różnorodną ilość zbiorów danych cyfrowych. Choć już obecnie technologie "big data" są wykorzystywane w żegludze morskiej, należy przypuszczać, że będzie to trend wschodzący, a nowe rozwiązania są tylko kwestią czasu. Obszarami, w których mogą one znaleźć zastosowanie są m.in. wykorzystanie technologii bezprzewodowych (wifi, 5G) w komunikacji statków z portem, monitoring i sterowanie statków bezzałogowych, rozwój systemu ECDIS czy skuteczniejsze przewidywanie pogody w celu umożliwienia bezpiecznej żeglugi.

Rosnące uzależnienie od nowoczesnych technologii, oprócz niewątpliwych zalet, stwarza również nowe zagrożenia. Poprzez zwiększoną zależność od komputerów w połączeniu z trendem zmniejszania ilości załogi, statki mogą stać się potencjalnym celem ataku hackerskiego, a w przypadku użycia w przyszłości statków bezzałogowych mogą wręcz zostać przejęte bez konieczności używania instrumentów siłowych. W tej części można zastanowić się, czy taki scenariusz jest realistyczny oraz jak przed takimi nowymi zagrożeniami można się bronić.ZAMKNIJ

Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych

Wraz z ociepleniem klimatu w rejonie arktycznym pojawiły się dyskusje o "szlaku arktycznym", który byłby najkrótszą drogą morską łączącą Chiny z Europą. Jest to zbieżne z aktualnym trendem, który przejawił się m.in. ogłoszeniem przez rząd chiński tzw. Arktycznego Jedwabnego Szlaku. Pozostałe państwa również opracowują politykę w tym zakresie. Istnieje kilka wariantów, w tym m.in. w pobliżu terytoriów Federacji Rosyjskiej i Norwegii oraz drugi w pobliżu Alaski i Kanady. Atrakcyjność trasy zwiększona jest dodatkowo przez brak zagrożenia piractwem. Tym niemniej nieznana jest perspektywa czasowa dostępności szlaku dla statków handlowych. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości prawno-polityczne związane z możliwością przeprowadzenia takiego szlaku. Dyskusja może stanowić także pretekst do zastanowienia się nad dostosowaniem statków do tras częściowo pokrytych lodem. Ponadto będzie okazją do poruszenia kwestii istniejących szlaków morskich i perspektyw ich rozwoju, w tym choćby inicjatywy Pas i Szlak oraz TRACECA.ZAMKNIJ

Przyszłość morskiego rynku pracy

Rynek pracy w obszarze gospodarki morskiej, podobnie jak każdy inny, ulega trendom stymulowanym najczęściej przez rozwój technologii czy nowych sposobów myślenia. Postępy w dziedzinie budowy statków, w tym przede wszystkim jednostek bezzałogowych w naturalny sposób wiążą się ze znaczącym ograniczeniem liczebności załogi lub nawet jej całkowitym wykluczeniem. Tym samym każde zwiększenie liczebności jednostek bezzałogowych będzie skutkować zmniejszeniem liczebności marynarzy, istotnie wpływając na rynek pracy.

Ponadto coraz bardziej zaawansowane technologie wymagają odpowiedniego dostosowania programów szkoleniowych dla przyszłych załóg statków, obsługi w portach morskich lub nawet wykreowania zupełnie nowych zawodów. Kluczową rolę odgrywają tutaj uczelnie morskie, które stanowią kuźnię odpowiednio wyszkolonych przyszłych kadr w branży morskiej.

W ramach tematu poruszone mogą zostać również kwestie zwiększającej się ilości kobiet wśród załóg marynarskich czy tendencji do zatrudniania marynarzy jak najniższym kosztem.ZAMKNIJ