Polska gospodarka morska


W ostatnich latach nastąpił ponowny zwrot Polski ku morzu – nasz kraj zaczął wykorzystywać szanse i możliwości związane z dogodnym położeniem nad Morzem Bałtyckim. W listopadzie 2015 roku zostaje powołany w polskim rządzie odrębny resort – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którego kompetencjach znajduje się gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa.

Główne polskie porty morskie – Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście osiągają rekordowe wzrosty obrotów ładunkowych. Do pierwszego z tych portów, Gdańska, zawijają największe na świecie kontenerowce, zrzeszone w ponadnarodowych żeglugowych aliansach - 2M i Ocean Alliance. Świnoujście to największa brama dla środkowej Europy do Skandynawii, poprzez rozbudowane połączenia promowe. Do Gdyni zawijają jedne z największych statków pasażerskich świata.

Na początku 2017 roku Polska ratyfikowała konwencję AGN, dzięki której zmodernizowana zostanie sieć śródlądowych dróg wodnych, głównie Odry i Wisły. W przyszłości włączone zostaną one do międzynarodowej sieci transportowej TEN-T.

Planowane są nowe, duże inwestycje. Budowa Portu Centralnego w Gdańsku ma przynieść wzrost przeładunków i przyciągnąć jeszcze więcej kontrahentów z Azji czy Europy. Gdańsk ma stać się północną bramą, łączącą Unię Europejską z rynkami Dalekiego Wschodu. W Gdyni do roku 2021 planowane są inwestycje o łącznej wartości 1 mld zł. Sztandarowym projektem jest wychodzący w morze głębokowodny port zewnętrzny. Budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu stanowi szansę pozyskania największych operatorów logistycznych dla Pomorza Zachodniego.

Natomiast w Szczecinie, dzięki już rozpoczętemu pogłębieniu toru wodnego, port będzie mógł obsługiwać statki o większym zanurzeniu. Rozpoczął się także proces, dzięki któremu do 2022 roku powstanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, strategiczna inwestycja łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

W polskich stoczniach budowane są statki z zastosowaniem najwyższych standardów i technologii. To w naszym kraju powstają niemal wszystkie rodzaje jednostek pływających, w tym innowacyjne, unikatowe w skali światowej promy o napędzie hybrydowym i elektrycznym, statki do stawiania morskich elektrowni wiatrowych, nowoczesne okręty wojenne oraz inne wysoko wyspecjalizowane jednostki. Produkcja odbywa się w prywatnych przedsiębiorstwach, a także w stoczniach zrzeszonych w grupie MARS Shipyards & Offshore.

Obecnie polski przemysł stoczniowy to nie tylko wielkie zakłady, ale też setki mniejszych, innowacyjnych producentów komercyjnych jednostek – katamaranów, jachtów, w tym luksusowych, w budowie których Polska jest światowym liderem. W Polsce powstają też innowacyjne w skali świata prototypy hoteli podwodnych.

Po morzach nadal pływają statki Polskich Linii Oceanicznych i Polskiej Żeglugi Morskiej. Rozwija się ciesząca się wielką popularnością wśród pasażerów żegluga promowa, szczególnie do krajów skandynawskich.

Nastawiona na nowe technologie, mądrze zarządzana i finansowana gospodarka morska, oparta o bezpieczeństwo i innowacje, zdobywa coraz większe znaczenie na arenie światowej. Międzynarodowym uznaniem cieszą się także dwie prestiżowe polskie uczelnie o długoletnich tradycjach. Z Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie pochodzą doskonale wyszkolone kadry, a o miejsce na polskich uczelniach ubiegają się co roku adepci z całego świata.

Porty morskie


W Polsce wyróżnia się 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – Port Gdańsk, Port Gdynia oraz Porty Szczecin-Świnoujście.

Port Gdańsk

jest największym polskim portem morskim. Od lat znajduje się w czołówce portów bałtyckich pod względem przeładunków. Dzięki dynamicznemu rozwojowi głębokowodnego terminalu kontenerowego umacnia drugą pozycję w obrocie kontenerowym na Bałtyku. Uzyskał też status hubu, do którego zawijają największe statki oceaniczne.


Port Gdańsk jest portem uniwersalnym, oferującym obsługę ładunków przez nowoczesne terminale masowe i drobnicowe, w tym ro-ro. Historia Portu związana jest z 1000-letnim miastem Gdańsk, stanowiącym cel podróży wielu pasażerów promów i statków wycieczkowych. Do głównych atutów Portu Gdańsk należy jego lokalizacja, znakomite warunki hydrograficzne, rozbudowywana infrastruktura transportowa i dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Port Gdańsk rokrocznie bije rekordy przeładunków. W 2017 roku osiągnął przełomowy wynik - ponad 40,6 mln ton przeładowanych towarów. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk stoi u progu największych zmian w swojej historii. W ciągu najbliższych lat koszty inwestycji w modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury sięgną ok. miliarda złotych.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk, Polska
Więcej informacji: www.portgdansk.pl/pl

ZAMKNIJ

Port Gdynia

zbudowany jako jeden z najnowocześniejszych europejskich portów, to niezmiennie jeden z najważniejszych ośrodków morskich na południowym Bałtyku, uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie. W 2022 roku minie sto lat jego istnienia. Gdynia to port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro.

Port Gdynia to węzeł transportowy sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza: Bałtyk- Adriatyk. Naturalnym przedłużeniem korytarza w kierunku Skandynawii jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia– Karlskrona. Będąc w gronie najważniejszych portów kontenerowych Bałtyku jednocześnie Port Gdynia wysunął się na pozycję lidera wśród polskich portów w obsłudze zbóż i pasz.


Port Gdynia po raz kolejny bije rekordy przeładunków, osiągając spektakularny wzrost o prawie 9% w skali roku. - Znakomite wyniki, jakie osiągnęliśmy za rok 2017 najlepiej świadczą o doskonałej kondycji Portu Gdynia - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Osiągnięty rekord przeładunkowy to efekt dobrej obsługi statków zawijających do gdyńskich terminali portowych i racjonalnego działania menedżerów oraz efektywnej pracy gdyńskich dokerów. Mam nadzieję, iż rok 2018 będzie równie udany, tym bardziej, iż rozpoczęliśmy budowę nowej portowej obrotnicy, która ułatwi przyjmowanie wielkich oceanicznych statków. Kolejna inwestycja, która przyczyni się do jeszcze lepszej pozycji Portu Gdynia wśród polskich portów morskich to rozpoczęta już budowa nowego publicznego terminalu promowego.

Podstawowym założeniem strategii rozwoju portu jest jego przekształcenie z portu feederowego w hub kontenerowy i port oceaniczny. W sezonie letnim Gdynia jest celem podróży największych statków pasażerskich, stanowiących atrakcję turystyczną miasta i portu.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
ulica Rotterdamska 9
81-337 Gdynia, Polska
Więcej informacji: www.port.gdynia.pl

ZAMKNIJ

Zespół portowy Szczecin-Świnoujście

to uniwersalny, a zarazem jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Jest elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w ramach sieci TEN-T. Znajduje się na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na morskim szlaku, który poprzez Bałtyk łączy Rosję i Finlandię z Europą Zachodnią.


Szczecin-Świnoujście to najbliższe porty dla Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec, a w szczególności dla rejonu Berlina i Brandenburgii. Ich atutem jest połączenie siecią śródlądowych dróg wodnych z Berlinem i dalej – z europejskim systemem dróg wodnych. Oferują regularne połączenia żeglugowe do Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Od kilku lat zespół portowy Szczecin-Świnoujście jest jednym z największych inwestorów w regionie, z powodzeniem korzystając przy tym z funduszy unijnych. Program inwestycyjny podjęty w perspektywie finansowej 2007-2013 wyniósł 600 mln zł. W latach 2014-2020 ZMPSiŚ SA zamierza przeprowadzić inwestycje o wartości 1,2 mld zł.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin, Polska
Więcej informacji: www.port.szczecin.pl/pl

ZAMKNIJ