Światowe Dni Morza 2018

IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości


Szczecin gospodarzem największego święta morskiego Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w Europie Środkowo - Wschodniej i po raz pierwszy w regionie Morza Bałtyckiego odbędzie się debata o globalnych wyzwaniach dla gospodarki i żeglugi morskiej. Weź w niej udział.
MAREK GRÓBARCZYK


MAREK GRÓBARCZYK
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Jestem zaszczycony, że decyzją IMO tegoroczne obchody wydarzenia odbędą się w Polsce, w Szczecinie. Jest to tym większe wyróżnienie, gdyż po raz pierwszy w historii Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Polska jest krajem członkowskim IMO od 1960 roku, stale zaangażowanym na rzecz wypełnienia misji Organizacji – współpracy na rzecz bezpiecznej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Ostatnie lata przyniosły rozkwit polskiej gospodarki morskiej. Regularnie notujemy nowe rekordy przeładunków w portach morskich, modernizowany jest przemysł stoczniowy, realizujemy kluczowe inwestycje dla transportu rzecznego, a akademie morskie w Gdyni i Szczecinie uznawane są za jedne z najlepszych na świecie pod względem jakości kształcenia.

 CZYTAJ WIĘCEJKITACK LIM


KITACK LIM
SEKRETARZ GENERALNY IMO
Jesteśmy wdzięczni Polsce za goszczenie tegorocznego wydarzenia towarzyszącego Światowemu Dniowi Morza, które stwarza doskonałą okazję do podniesienia pod dyskusję tematu przewodniego. Wydarzenie przyczyni się do wzmocnienia tego przesłania wśród wszystkich mających związek z sektorem żeglugi morskiej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Wyzwaniem Międzynarodowej Organizacji Morskiej na dalsze lata pozostaje praca we współpracy ze wszystkimi partnerami na rzecz stworzenia lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości. Jestem przekonany, że tegoroczne wydarzenie towarzyszące Światowemu Dniowi Morza przyczyni się do tego celu oraz będzie równie udane jak w latach ubiegłych.   

 CZYTAJ WIĘCEJORGANIZATORZY


#PolskaMorska

to oficjalny hasztag Światowych Dni Morza 2018

4 czerwca 2018

Międzynarodowi eksperci branży morskiej na Światowych Dniach Morza w Szczecinie

Największe święto morskie Narodów Zjednoczonych zostanie zorganizowane po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego. Do Szczecina, oprócz zagranicznych delegacji, przyjadą uznani w środowisku międzynarodowym eksperci związani z branżą morską, reprezentujący zarówno organizacje międzynarodowe, biznes, jak i świat nauki. Nie zabraknie także przedstawicieli polskiej gospodarki morskiej, wszak dni od 13 do 15 czerwca to święto wszystkich ludzi morza.

CZYTAJ WIĘCEJ
Międzynarodowa promocja Światowych Dni Morza – spotkanie w Ambasadzie RP w Londynie

CZYTAJ WIĘCEJŚniadanie prasowe dotyczące organizacji Światowych Dni Morza w Szczecinie

CZYTAJ WIĘCEJKomitet Organizacyjny Światowych Dni Morza

CZYTAJ WIĘCEJCały świat morski zaproszony do Szczecina

CZYTAJ WIĘCEJPolska gospodarzem
Światowych Dni Morza 2018

CZYTAJ WIĘCEJSPOTKANIE I DEBATA WYSOKIEGO SZCZEBLA FORMATU "16+1"

Kolejne spotkanie formatu „16+1” dotyczące współpracy pomiędzy Europą Środkowo – Wschodnią a Chinami w sprawach morskich odbędzie się w Szczecinie. Zaplanowaliśmy debatę wysokiego szczebla z udziałem ministrów ds. morskich, ministrów transportu oraz dyrektorów na temat: Porty morskie na Jedwabnym Szlaku.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

Wydarzeniem towarzyszącym Światowym Dniom Morza będą debaty Międzynarodowego Kongresu Morskiego w dniach 15 – 16 czerwca. Są one zaplanowane w trzech równoległych blokach tematycznych: Żegluga, porty i stocznie; Edukacja i innowacje oraz Rybołówstwo i ekologia.

niepodlegla

Światowe Dni Morza 2018
są realizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.