ŚWIATOWE DNI MORZA

SZCZECIN, 13-15 czerwca 201811 stycznia 2018 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018
w siedzibie MGMiŻŚ
WARSZAWA

W dn. 11 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018 z udziałem pani Anny Moskwy, Podsekretarz Stanu.


Przedstawiciele resortu przedstawili stan przygotowań do tegorocznych obchodów Światowych Dni Morza, organizowanych przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (ang. International Maritime Organization, IMO), organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie.

W posiedzeniu uczestniczyli prezesi Zarządów Morskich Portów Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście, rektorzy Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, jak również przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej, MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Polskich Terminali S.A. oraz Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.Zebrani dyskutowali m.in. o przedstawionych przez MGMiŻŚ propozycjach tematów wiodących, wokół których mają być zorganizowane Światowe Dni Morza 2018 – Green shipping, Connected shipping, Digital security, Modern ships oraz Arctic route.

Przedstawiciele resortu wyrazili przekonanie, że wydarzenie wpisze się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również będzie stanowić bardzo dobrą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą oraz polskiego potencjału w sektorze związanym z gospodarką morską.