ŚWIATOWE DNI MORZA

SZCZECIN, 13-15 czerwca 201823 lutego 2018 ŚNIADANIE PRASOWE Z UDZIAŁEM MINISTRA MARKA GRÓBARCZYKA DOT. ORGANIZACJI ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018 WARSZAWA

W dn. 23 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało zorganizowane śniadanie prasowe poświęcone organizacji Światowych Dni Morza w Szczecinie. W spotkaniu wziął udział Minister Marek Gróbarczyk.


Minister przedstawił koncepcję organizacji Światowych Dni Morza w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie oraz odpowiadał na pytania zadane przez dziennikarzy. Podkreślił, że jest to największe święto morskie Narodów Zjednoczonych oraz najważniejsze wydarzenie międzynarodowe organizowane przez Ministerstwo w bieżącym roku.

Ze względu na międzynarodową rangę Światowych Dni Morza spodziewany jest udział ponad 800 gości krajowych i zagranicznych, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską.


Wskazał również, że prawo do organizacji Światowych Dni Morza zostało po raz pierwszy przyznane państwu znajdującemu się w Europie Środkowo-Wschodniej i położonemu nad Morzem Bałtyckim, co dodatkowo świadczy o szczególnym wyróżnieniu dla Polski. Minister zaznaczył również, że intencją zorganizowania wydarzenia w Szczecinie był zamiar promocji potencjału województwa zachodniopomorskiego i miasta w dziedzinie gospodarki morskiej i transportu morskiego, jak również podniesienie atrakcyjności regionu na arenie międzynarodowej oraz wśród inwestorów zagranicznych.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że wydarzenie obejmie konferencję poświęconą tematyce morskiej, obrady oraz spotkania bilateralne i multilateralne na szczeblu ministerialnym, jak również liczne imprezy towarzyszące adresowane do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Minister zaprezentował tematy wiodące Światowych Dni Morza 2018 – Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku, Big data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze, Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych oraz Przyszłość morskiego rynku pracy. Podkreślił, że są to tematy aktualne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, który pełni wiodącą rolę w handlu światowym – szacuje się, że ponad 80% towarów transportowanych jest drogą morską. Te kwestie odgrywają szczególnie istotne znaczenie dla Polski jako państwa o znaczącym potencjale gospodarki morskiej.

Minister podkreślił, że przypadająca na 2018 rok 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wraz z 70-leciem powstania IMO będzie stanowić doskonałą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą poprzez organizację Światowych Dni Morza.