KITACK LIM


MAREK GRÓBARCZYK
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Jestem zaszczycony, że decyzją IMO tegoroczne obchody wydarzenia odbędą się w Polsce, w Szczecinie. Jest to tym większe wyróżnienie, gdyż po raz pierwszy w historii Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska jest krajem członkowskim IMO od 1960 roku, stale zaangażowanym na rzecz wypełnienia misji Organizacji – współpracy na rzecz bezpiecznej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Ostatnie lata przyniosły rozkwit polskiej gospodarki morskiej. Regularnie notujemy nowe rekordy przeładunków w portach morskich, modernizowany jest przemysł stoczniowy, realizujemy kluczowe inwestycje dla transportu rzecznego, a akademie morskie w Gdyni i Szczecinie uznawane są za jedne z najlepszych na świecie pod względem jakości kształcenia.

Jestem przekonany, że Światowe Dni Morza w Szczecinie będą doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału polskiej gospodarki morskiej oraz całego regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Strategiczne położenie geograficzne predestynuje Polskę do odgrywania istotnej roli w rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, w tym nowych szlaków intermodalnych.

Wierzę, że Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie przyniosą nowe rozwiązania na rzecz „lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości”.

Do zobaczenia w Polsce Morskiej!