KITACK LIM


KITACK LIM
SEKRETARZ GENERALNY IMO
Misją Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jako organizacji wyspecjalizowanej systemu Narodów Zjednoczonych, jest promocja bezpiecznej, pewnej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Żegluga wraz z powiązanymi działaniami w obszarze morskim jest, i nadal będzie, kluczowa dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Od ponad 70 lat IMO wprowadza usprawniania w żegludze na rzecz lepszego jutra. Z tego powodu tematem przewodnim Światowego Dnia Morza w bieżącym roku jest: "IMO 70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości". Głównym założeniem jest spojrzenie zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, zapewniając możliwość odzwierciedlenia i przedstawienia, w jaki sposób IMO rozwija się i adaptuje się do nowych wyzwań, pozostając wiernym swojej misji.

Zostało to w znacznej mierze dokonane poprzez konsensus 173 państw członkowskich, w tym Polski, długoletniego członka IMO, który przystąpił do organizacji w 1960 r.

Jesteśmy wdzięczni Polsce za goszczenie tegorocznego wydarzenia towarzyszącego Światowemu Dniowi Morza, które stwarza doskonałą okazję do podniesienia pod dyskusję tematu przewodniego. Wydarzenie przyczyni się do wzmocnienia tego przesłania wśród wszystkich mających związek z sektorem żeglugi morskiej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Od początku istnienia IMO działa na rzecz zapewnienia, że ludność na całym świecie może w dalszym ciągu odnosić korzyści z żeglugi w sposób, który zbiega się z potrzebami globalnej gospodarki, jak również zmianami oczekiwań dotyczącymi kwestii kluczowych, takich jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna.

Naszym wyzwaniem na dalsze lata pozostaje praca we współpracy ze wszystkimi partnerami na rzecz stworzenia lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości. Jestem przekonany, że tegoroczne wydarzenie towarzyszące Światowemu Dniowi Morza przyczyni się do tego celu oraz będzie równie udane jak w latach ubiegłych.