POLSKA - PODSTAWOWE INFORMACJEOFICJALNA NAZWA:

Rzeczypospolita Polska


JĘZYK URZĘDOWY:

język polski

Język polski jest językiem urzędowym obowiązującym w Polsce. Język polski zalicza się do grupy rodziny języków zachodniosłowiańskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym dla około 45 mln ludzi na świecie. Jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.


POŁOŻENIE GEOFRAFICZNE:

Europa Środkowo-Wschodnia. Polska graniczy z siedmioma państwami – Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki).


STOLICA:

Warszawa (1,7 mln mieszkańców)


POPULACJA:

38,4 mln mieszkańców. Polska zajmuje 7. pod względem liczby mieszkańców miejsce wśród państw europejskich oraz 6. miejsce spośród państw członkowskich Unii Europejskiej


CZAS:

GMT+1/UTC+1


KLIMAT:

klimat umiarkowany (średnia temperatura w czerwcu w Szczecinie – od 13°C do 20°C).


WALUTA:

1 złoty (PLN) = 100 groszy (aktualny kurs wymiany: www.nbp.pl)
[1 EUR = ok. 4 PLN, 1 PLN = ok. 0,25 EUR; 1 USD = 3,4 PLN, 1 PLN = 0,29 USD]


KOD TELEFONICZNY:

+48


DOMENA INTERNETOWA:

.PL


ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE:

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE),
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO),
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
oraz m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF),
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),
Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Rady Europy,
Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS),
Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Polska jest także członkiem Grupy Wyszehradzkiej oraz należy do strefy Schengen.