Światowe Dni Morza 2018

IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości


Tematem i motywem przewodnim wydarzenia jest IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości. Wydarzenie obejmie nie tylko oficjalne obrady i konferencję poświęconą tematyce morskiej, ale także szereg towarzyszących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych skierowanych do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina. W 2018 r. świętujemy także obchody 70. rocznicy ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), organizacji wyspecjalizowanej systemu Narodów Zjednoczonych. Światowe Dni Morza w Szczecinie wpiszą się w obchody powstania IMO oraz rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
KITACK LIM


KITACK LIM
SEKRETARZ GENERALNY IMO

 

Misją Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jako organizacji wyspecjalizowanej systemu Narodów Zjednoczonych, jest promocja bezpiecznej, pewnej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Żegluga wraz z powiązanymi działaniami w obszarze morskim jest, i nadal będzie, kluczowa dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Od ponad 70 lat IMO wprowadza usprawniania w żegludze na rzecz lepszego jutra. Z tego powodu tematem przewodnim Światowego Dnia Morza w bieżącym roku jest: "IMO 70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości". Głównym założeniem jest spojrzenie zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, zapewniając możliwość odzwierciedlenia i przedstawienia, w jaki sposób IMO rozwija się i adaptuje się do nowych wyzwań, pozostając wiernym swojej misji.

Zostało to w znacznej mierze dokonane poprzez konsensus 173 państw członkowskich, w tym Polski, długoletniego członka IMO, który przystąpił do organizacji w 1960 r.

Jesteśmy wdzięczni Polsce za goszczenie tegorocznego wydarzenia towarzyszącego Światowemu Dniowi Morza, które stwarza doskonałą okazję do podniesienia pod dyskusję tematu przewodniego. Wydarzenie przyczyni się do wzmocnienia tego przesłania wśród wszystkich mających związek z sektorem żeglugi morskiej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Od początku istnienia IMO działa na rzecz zapewnienia, że ludność na całym świecie może w dalszym ciągu odnosić korzyści z żeglugi w sposób, który zbiega się z potrzebami globalnej gospodarki, jak również zmianami oczekiwań dotyczącymi kwestii kluczowych, takich jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna.

Naszym wyzwaniem na dalsze lata pozostaje praca we współpracy ze wszystkimi partnerami na rzecz stworzenia lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości. Jestem przekonany, że tegoroczne wydarzenie towarzyszące Światowemu Dniowi Morza przyczyni się do tego celu oraz będzie równie udane jak w latach ubiegłych.   
ORGANIZATORZY

26 marca 2018

Międzynarodowa promocja Światowych Dni Morza
– spotkanie w Ambasadzie RP w Londynie

26 marca 2018 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone organizacji Światowych Dni Morza 2018 w Szczecinie z udziałem stałych przedstawicieli akredytowanych przy IMO. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentował Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski. Wydarzenie otworzył Ambasador Arkady Rzegocki. W spotkaniu wzięli udział ambasadorzy wybranych państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. International Maritime Organization, IMO), stali przedstawiciele akredytowani przy IMO oraz pracownicy Sekretariatu IMO.

CZYTAJ WIĘCEJ


23 lutego 2018

ŚNIADANIE PRASOWE Z UDZIAŁEM MINISTRA MARKA GRÓBARCZYKA DOT. ORGANIZACJI ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018

W dn. 23 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało zorganizowane śniadanie prasowe poświęcone organizacji Światowych Dni Morza w Szczecinie. W spotkaniu wziął udział Minister Marek Gróbarczyk.
Minister przedstawił koncepcję organizacji Światowych Dni Morza w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie oraz odpowiadał na pytania zadane przez dziennikarzy. Podkreślił, że jest to największe święto morskie Narodów Zjednoczonych oraz najważniejsze wydarzenie międzynarodowe organizowane przez Ministerstwo w bieżącym roku.

CZYTAJ WIĘCEJ11 stycznia 2018

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018 w siedzibie MGMiŻŚ

W dn. 11 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Morza 2018 z udziałem pani Anny Moskwy, Podsekretarz Stanu.
Przedstawiciele resortu przedstawili stan przygotowań do tegorocznych obchodów Światowych Dni Morza, organizowanych przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (ang. International Maritime Organization, IMO), organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-15 czerwca br. w Szczecinie.

CZYTAJ WIĘCEJ28 listopada 2017

Cały świat morski zaproszony do Szczecina

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wraz z delegacją złożoną z przedstawicieli ministerstwa, przedstawicieli urzędów morskich oraz Stałego Przedstawicielstwa przy IMO, wziął udział w 30. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO 30 Assembly), odbywającej się w Londynie w dniach 27 listopada – 6 grudnia 2017.

Minister Marek Gróbarczyk na forum Zgromadzenia wygłosił przemówienie, w którym zaprosił uczestników na obchody Światowego Dnia Morza, które odbędą się w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie.

CZYTAJ WIĘCEJ


3 października 2017

Polska gospodarzem
Światowych Dni Morza 2018

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odebrał w Panamie flagę Światowych Dni Morza. Tym samym Polska stała się oficjalnie gospodarzem najważniejszego święta morskiego Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Szczecinie.

– Przyznanie Polsce tytułu do organizacji Światowych Dni Morza to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także dostrzeżenie naszych działań na rzecz odbudowy przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej. Chcemy wykorzystać to wydarzenie do tego, aby przyciągnąć do naszego kraju znakomitych gości, ekspertów i przede wszystkim inwestorów. [...] – powiedział minister Marek Gróbarczyk.

CZYTAJ WIĘCEJSPOTKANIE FORMATU "16+1"
VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

W ramach Światowych Dni Morza 2018 w Szczecinie w dn. 15 czerwca 2018 roku odbędzie się inauguracja spotkania formatu "16+1" na szczeblu ministrów i wiceministrów ds. transportu i spraw morskich z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Będzie stanowić to kontynuację współpracy i ustaleń podjętych podczas II Spotkania Ministrów Transportu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, które zostało zorganizowane w dn. 25 – 26 października 2017 r. w Warszawie. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z żeglugą morską.

Ponadto w dn. 15-16 czerwca zostanie zorganizowany VI Międzynarodowy Kongres Morski. Pięć dotychczasowych edycji pozwoliło zbudować i ugruntować Kongresowi Morskiemu markę rozpoznawalną w Polsce i na świecie. Corocznie bierze w nim udział średnio ponad 300 firm i instytucji oraz reprezentantów ponad 30 polskich miast i 15 krajów. Aktywny udział w obradach biorą także przedstawiciele organizacji morskich z całego świata, takich jak Międzynarodowa Organizacja Morska, SEA Europe, European Barge Union, European Sea Ports Organisation czy European Federation of InlandPorts.
niepodlegla

Światowe Dni Morza 2018 są realizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.